Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Neznámý vlastník pozemků

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 31.08.2019

Sejmuto: 31.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika