Adresa 

 Obec Libřice

 Libřice č. p. 62
 50344 Libřice

Kontakty

 Tel.: 495431002
 Email: obec.librice@tiscali.cz

Datová schránka: nyxbmse

Kontaktní formulář

Starostka: 723 245 831
Místostarosta: 728 750 163
Účetní: 774 290 333

Úřední hodiny

Pondělí: 18:00 - 19:30 

Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

 

Vítejte na webu obce Libřice!

 

 

AKTUALITY: 

 


Veškerá další důležitá opatření týkající se KORONAVIRU najdete v sekci  ÚŘEDNÍ DESKA


20.5.2020

UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU 17.5.2020

ZÁSADNÍ OPATŘENÍ ALE NADÁLE TRVAJÍ  A  JE NUTNO JE DODRŽOVAT.

 


7.5.2020

V úřední desce ve složce ZÁKONY 228 - 234 je ZÁKON 232 týkající se PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ, MATURITNÍ ZKOUŠKY,  ZÁVĚREČNĚ ZKOUŠKY.

 


 

4.5.2020

Na úřední desce je ve složce POSTUP ŠKOL K OBNOVENÍ DOCHÁZKY - materiál od MŠMT manuál, jak bude vypadat školní docházka do mateřských školek,

základních a středních škol.


 

28.4.2020

NOUZOVÝ STAV JE PRODLOUŽEN DO 17. května 2020

 


 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

I. nařizuje

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,

výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od

jiných osob nejméně 2 metry,

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných

případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci,

a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka

apod. alespoň 10 metrů;

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných

místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou

venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny

od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob

zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy

a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání

záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero

osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření,

zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; 


 23.4.2020

 Pobočky POŠTY budou od 4. května otevřené jako před omezením provozu.

 Týká se to i pošty u nás. 


 16.4.2020

DEZINFEKCE:

Nabídka dezinfekce na ruce, na kliky, atd. Používá se neředěná.

Kdo máte zájem, volejte na č. tel. 723 245 8331 (Hynková) - přineseme k vám domů.16.4.2020

Obec provádí pravidelně dezinfekci autobusových zastávek, dětského hřiště a kontejnerů na veškeré druhy odpadu.


   10.4.2020

USNESENÍ VLÁDY ČR - NOUZOVÝ STAV PRODLOUŽEN DO 30. DUBNA 2020 - podrobnosti v úřední desce Usnesení vlády č. 156 - 158 


  6.4.2020

 Vážení spoluobčané,

 nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

 Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

 

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

 

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

 Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ!

Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

 Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

 Děkujeme, že se chováte zodpovědně. 


   29. 3. 2020

PODĚKOVÁNÍ

Obecní úřad děkuje všem švadlenkám za ušité  roušky a jejich darování spoluobčanům. 

Moc si vážíme i nabídky pomoci potřebným občanům v naší obci. Děkujeme za ni a v případě potřeby se na Vás velmi rádi obrátíme.


    26.3. 2020

Omezení autobusové dopravy 

Zpráva z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: S ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování v našem kraji přistupujeme od pondělí 30. 03. 2020 k dalšímu omezení rozsahu některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů. Změny najdete na www.idos.cz.


      UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA:

 V prodejně HRUŠKA neplatí omezení nákupu - všichni občané mohou nakupovat po celý den

 Od 8 do 10 hodin mohou jít nakupovat do obchodů s potravinami (velkých obchodů) a drogerií pouze senioři nad 65 let.  Do malých venkovských prodejen a lékáren není vstup omezen - po celou otevírací dobu může přijít každý občan bez omezení věku - je třeba dodržovat odstup ve vzdálenosti 2 metry a mít roušku zakrývající nos a ústa, nejlépe mít i gumové rukavice.

  


 

  Zákaz vycházení bez zakrytí úst a nosu

Ode dne 18. března od 12 hodin až do odvolání platí povinné nošení ochranných prostředků v Královéhradeckém kraji. Nařídil to hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Platí i pro vstup do autobusů a vlaků - bez zakrytí úst a nosu vás nevezmou do dopravního prostředku 


  Omezení provozu dálkových autobusových linek od 18. 3 . 2020:

KAŽDÝ MUSÍ MÍT DO AUTOBUSU ROUŠKU NEBO JEJÍ NÁHRADU!!!

Změny naleznete na:

www.idos.cz

Call centrum IREDO   491 580 333     Přílohy jsou v HLÁŠENÍ ROZHLASU


  

Finanční úřad reaguje na aktuální situaci – zveřejnění úředních hodin

 

Uozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou dočasně upravené na

 

 PONDĚLÍ a STŘEDA OD 8.00 do 11.00 hodin, omezen bude i provoz pokladen

  

Prosíme občany, aby své záležitosti vůči úřadu řešili primárně TELEFONICKY, nikoliv osobně, aby se minimalizovalo riziko přenosu nemoci.

 

 Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

  


 NOUZOVÝ STAV + KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY               

(informace najdete v sekci ÚŘEDNÍ DESKA)

 


 UPOZORNĚNÍ:

 

Zajištění odvozu popelnic:  od 2.3. 2020 musí být na popelnici svozová známka na rok 2020.

Kde nebude vylepená, popelnici nevyvezou.

 

Komunální odpad na rok 2020, poplatky ze psa - u nových psů v průběhu roku

Lze platit na obecním úřadu od 15. ledna 2020

č. účtu obce: 28621511/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu

 

 KOMUNÁLNÍ ODPAD

Před zaplacením musíte mít písemně uzavřenou smlouvu o vývozu (nová vyhláška).

Potom lze zaplatit na č. účtu obce: 28621511/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

 Letáčky:

-         SVOZOVÝ KALENDÁŘ na rok 2020

-         CENÍK SVOZU ODPADU na rok 2020

-         JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

-    ZMĚNA - PET lahve s použitým jedlým 

                       olejem na víko popelnice

Uvedené letáčky najdete na této stránce níže u HLÁŠENÍ ROZHLASU, kde jsou uvedené jako PŘÍLOHY k HLÁŠENÍ 

________________________________________________________

 POPLATKY ZE PSA 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa…….……………….……..100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa   200,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu  …….…….50,- Kč

 ______________________________________________________________________________________

 

HLÁŠENÍ ROZHLASU dne:  

(formulář pro přihlášení je dole na této stránce)

 


 DIAKONIE BROUMOV

 Vyhlašuje veřejnou sbírku:

Speciální konto 1302698349/0800

 Prosíme Vás, pomozte i Vy:

-         Pro lidi, kteří jsou sami a bez prostředků

-         Bydlí v azylové ubytovně Diakonie

-         Jsou z dětských domovů, ale i senioři

Příklad:

Milan a Bedřich jsou v Diakonii již dlouho – jsou velmi

dobrosrdeční, ale také velmi zranitelní a nástrahy života

by svým velkým srdcem nezvládli.

Petr a Dušan přišli z dětských domovů (v 18 je musí opustit)

a u nás našli domov i práci.

PENÍZE BUDOU POUZE NA AZYLOVOU UBYTOVNU.

DĚKUJEME ZA KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK.

 


 

DIAKONIE BROUMOV

 Diakonie Broumov, sociální družstvo

 Husova 319, Velká Ves

550 01 Broumov

www.diakoniebroumov.org

 

Finanční prostředky:  1302698349/0800

SBÍRKA:

-         Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské

Nepoškozené s fungujícími zipy

-         Obuv – nepoškozená

Zavázaná v igelitové tašce

-         Kabelky, batohy

Pouze nepoškozené s funkčním zipem

-         Lůžkoviny, prostěradla

Čisté, i mírně poškozené

-         Ručníky, utěrky

-         Čisté, i mírně poškozené

-         Přikrývky, polštáře, deky

Pouze péřové

-         Záclony, závěsy

nepoškozené

-         Látky

Minimálně 1 m2 – ne odřezky

-         Knihy

jakékoliv

-         Menší elektrospotřebiče

Mohou být i nefunkční

NEMŮŽEME VZÍT:

-         Znečištěný a vlhký textil

-         Ledničky, televize, počítače

-         Matrace, koberce

-         Nábytek

-         Jízdní kola, kočárky

-         Lyže, lyžáky

-         Nádobí

-         Skleničky, porcelán

 Vše můžete nosit na obecní úřad každé pondělí od 15,30 – 19,30

 nebo si telefonicky na č. 723 245 831 domluvit i další termín.


 Do vyřešení technické závady si pro další informace sjíždějte až hodně dolů

pod HLÁŠENÍ ROZHLASU

Děkujeme za pochopení 

 

http://obeclibrice.hlasenirozhlasu.cz/

 

aplikace hlášení rozhlasu

POZOR  od  1. 1. 2020

·       Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině 

·       OČKOVÁ PSA PROTI VZTEKLINĚ JE PLATNÉ, POUZE POKUD JE PES ČIPOVÁN (čip může být nahrazen vytetovaným číslem)

·       Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

 

Od 1. 1. 2020 bude platit toto nové ustanovení zákona. V případě pokousání nebude sporu, zdali byl vakcinován tento nebo jiný pes, v případě zaběhnutí bude snazší najít majitele.

   

  NÁBOROVÁ KAMPAŇ POLICIE ČR

 

 

Bližší údaje naleznete zde:

 

 https://www.policie.cz/clanek/byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx


  Daň z nemovitosti - Info:

- Informace, splatnost - Klik zde

- Zasílání složenkami -  Více info zde

 


 

SVOZ POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE:

Na sběrných místech tříděného odpadu jsou nově umístěné plastové popelnice na použitý kuchyňský olej.

Použitý olej nalijte do plastových lahví, důkladně utáhněte víčko a uzavřenou lahev vhoďte do popelnice k tomu určené.

NESMÍ SE VKLÁDÁT lahve  s MOTOROVÝM OLEJEM - ten patří do nebezpečného odpadu, který se na jaře a na podzim bezplatně odváží.

 


 

 Změny vydání občanských průkazů od 1. července 2018 - podrobnosti zde:

Info o změnách ve vydávání OP

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 - podrobnosti zde:

Info o změnách ve vydávání cestovních pasů

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Statistické údaje

ZUJ:                                   570273

Počet částí:                      1

Katastrální výměra:        484 ha

Počet obyvatel:               285

Z toho v produkt. věku:  169

Průměrný věk:                 43

 

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika

 

Kalendář akcí
květen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31