Obec Libřice - Řád veřejného pohřebiště obce Libřice 2020

Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Řád veřejného pohřebiště obce Libřice 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.10.2020

Sejmuto: 30.10.2027

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika