Obec Libřice - Záměr obce č. 2/2020 - pronájem nebytových prostor

Záměr obce č. 2/2020 - pronájem nebytových prostor

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.07.2020

Sejmuto: 09.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika