Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o poplatku za komunální odpad

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.01.2020

Sejmuto: 30.01.2025

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika