Obec nabízí svým občanům

prostřednictvím D-testu

poradenství, příručky,

samolepky zdarma! Více info:

D-Test nabídka zdarma!

 

Závěrečný účet obce Libřice za rok 2017 schválený

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.04.2018

Sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Hynková

Zdigitalizovaná

KRONIKA obce

www.vychodoceskearchivy.cz

více info Kronika